Tail Gas Treatment Skid

  • Tail gas treatment skid

    Rensing av halegassbehandling

    Naturgass halegassbehandlingsslip brukes hovedsakelig til å håndtere hallegassen av svovelgjenvinningsanordning, samt avgassen fra flytende svovelbasseng og TEG avgass fra dehydrering av svovelgjenvinningsenheten.