NGL Recovery Unit

  • NGL recovery unit

    NGL gjenopprettingsenhet

    Gjenvinning av lett hydrokarbon refererer til prosessen med flytende utvinning av tyngre komponenter i naturgass enn metan eller etan. På den ene siden tar det sikte på å kontrollere naturgassens hydrokarbonduggpunkt for å nå kvalitetsindeksen for kommersiell gass og unngå gass-væske-to-fase strømning.