Mini LNG

  • Mini LNG

    Mini LNG

    Den er egnet for bruk av små gassenger, skifergass, blussgass, metan, biogass og sporadiske eksterne naturgassbrønner. Disse trenger en flytende innretning av naturgass med høy glidning. Det har fordelene med små investeringer, lave kostnader, enkel installasjon, enkel overføring, liten land okkupasjon og rask kostnadsgjenoppretting.