LNG Liquefaction Plant

  • Mini LNG

    Mini LNG

    Den er egnet for bruk av små gassenger, skifergass, blussgass, metan, biogass og sporadiske eksterne naturgassbrønner. Disse trenger en flytende innretning av naturgass med høy glidning. Det har fordelene med små investeringer, lave kostnader, enkel installasjon, enkel overføring, liten land okkupasjon og rask kostnadsgjenoppretting.
  • Natural gas Liquefaction skid

    Naturgass Flytende glid

    Flytende naturgass, kort kalt LNG, kondenserer naturgass til væske ved å avkjøle den gassformige naturgassen under normalt trykk til - 162 ℃. Væsking av naturgass kan i stor grad spare lagrings- og transportplass, og har fordelene med stor brennverdi, høy ytelse, som bidrar til balansen mellom regulering av bybelastning, bidrar til miljøvern, reduserer byforurensning og så videre.