Fordampning Krystallisering Skid

  • Evaporation crystallization skid

    Fordampning krystallisering glatt

    Anvendelsen av fordampningskrystallisasjonsglidning i avløpsvannbehandling av naturgassrenseanlegg må analyseres i kombinasjon med fasediagrammet av Na2SO4-NaCl-H2O. Fordampningskrystallisering er ikke bare prosessen med å separere salt og vann, men kan også kombinere løselighetsegenskapene til hvert uorganisk salt for å skille det uorganiske saltet effektivt trinnvis i det fordampende krystallisasjonssystemet.